75 NHÂN VIÊN

3575 DỰ ÁN

1583 KHÁCH HÀNG

12 NĂM KINH NGHIỆM

BEE EVENT WE MAKE YOUR FUTURE

BEE EVENT

WE MAKE YOUR FUTURE

BEE EVENT là nơi khơi nguồn những ý tưởng, hoài bão và đam mê. Nền tảng bền vững của BEE EVENT được xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với lĩnh vực truyền thông sự kiện với hàng loạt các chương trình quảng bá, sự kiện, biểu diễn trong và ngoài tỉnh.

Dịch Vụ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Đối Tác