Professional makeup

«Giảng dạy bỏi chuyên gia hàng đầu VN – Cam kết thành nghề
Phong cách mới nhất – học phí hợp lí
Tính thực tiễn cao – Môi trường chuyên nghiệp.»

TRANG ĐIỂM CÔ DÂU

TRANG ĐIỂM DẠ TIỆC

TRANG ĐIỂM NGHỆ THUẬT

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

Thời gian học linh hoạt : T2 – T6 (1 ngày / 1 ca)

Sáng 9h -11h30 , Trưa 14h – 16h30, Chiều 17h – 19h30

KHÓA CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN HỌC

 0967 63 63 65 | 0901 63 63 65